MonumentFor
monumente
 
Ion Heliade Rădulescu
Statui
Ion Heliade Rădulescu
Autor: Ettore Ferrari
Anul amplasării: 1879
Cod LMI: B-III-m-A-20058
Cod DGAPMFP: 3003
Tip de proprietate: Disp. Primar General nr. 1685/1999
Localizare: Piaţa Universităţii
Pe soclu, într-un pergament cu capetele răsucite găsim inscripţia:
Lui Ioan Heliade Rădulescu,
Românii recunoscători, 
1802-1872,
Târgovişte – Bucureşti
Într-o viaţă de şaptedzeci de ani,
Lucră cu inima, cu penna, cu vorba,
La cultura şi înălţarea  poporului român
MDCCCLXXIX.
Pe latura de sud stă scris Proclamaţia de la 1848, pe cea de est gasim o placă de bronz reprezentând coperți de carte și file de ziar, ilustrând ziarele pe care le-a înființat și le-a editat Gramatica românească, Curierul românesc şi Curier de ambele sexe.
Ion Heliade Rădulescu
Ion Heliade-Rădulescu (n. 6 ianuarie 1802,Târgoviște – d. 27 aprilie 1872, București, România) a fost un scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, considerat cea mai importantă personalitate din cultura română prepașoptistă, prin aportul său cultural și estetic la dezvoltarea literaturii române, fiind apreciat și ca un precursor al poeziei moderne. 
În 1818, el devine elevul lui Gheorghe Lazăr, căruia îi va urma la conducerea școlii de la „Sfântul Sava”. În anul 1820, Gheorghe Lazăr îl asociază ca profesor-ajutor la catedra de aritmetică și geometrie, cu un salariu de 100 de lei pe lună. 
În 1846, Heliade propune planul unei „biblioteci universale” menite să înzestreze cultura română cu toate capodoperele literare, istorice, filozofice ale tuturor timpurilor, întreprindere uriașă, ce depășea cu mult chiar puterile unei generații, oricât de ambițioase. A organizat și a condus Arhivele Țării Românești, în perioada 1843-1848.
Ion Heliade Rădulescu a fost o personalitate marcantă a Revoluției de la 1848 din Țara Românească, fiind membru al guvernului provizoriu și apoi al locotenenței domnești.
Personalitatea complexă de scriitor a lui Ion Heliade Rădulescu a provocat în literatura română ample controverse, opiniile criticilor literari oscilând între acceptări elogioase și contestări severe. Indiferent de unele opinii negative, Heliade rămâne un reper important în dezvoltarea literaturii de limbă română. Îndemnul său impetuos: „Scrieți, băieți, numai scrieți!” este emblematic pentru generația care a contribuit decisiv la dezvoltarea modernă a literaturii române.
Ion Heliade-Rădulescu a cumpărat, împreună cu unchiul său, serdarul Nicolae Rădulescu, la 11 octombrie 1830, tipografia zisă „de la Cișmeaua lui Mavrogheni, din Obor”. Din 1832, a rămas proprietar unic. Deoarece era posesorul singurei tipografii particulare, i s-a dat lui Eliade, din decembrie 1832, funcția de director al Buletinului, postelnicie foarte importantă între demnitățile Țării Românești. 
Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842) îl numește pe Heliade membru al Eforiei Instrucțiunii Publice și inspector general al școlilor. Susținut de guvern, poetul întemeiază peste 4000 de școli în România, împreună cu Petrache Poenaru. Programele de învățământ au fost tipărite cu literele alfabetului latin, înlocuind pe cele chirilice.
În primăvara anului 1848, când au izbucnit primele revoluții europene, Heliade a fost determinat să colaboreze cu Frăția, o societate secretă revoluționară, înființată la București de Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Christian Tell și Alexandru G. Golescu, și a devenit membru în comitetul de conducere al acesteia. 
Este implicat în evenimentele de la 1848: a participat la redactarea, în cea mai mare parte, a Proclamației de la Islaz, împreună cu Nicolae Bălcescu, ce cuprindea revendicările pașoptiștilor în 22 de articole, sub deviza „Respect la proprietate. Respect la persoane”. Lui Heliade i-a revenit și misiunea tipăririi documentului Proclamației.
Prin programul-proclamație, Țara Românească își proclama deplina „neatârnare administrativă și legislativă”, deci autonomia. 
În continuarea preocupărilor sale în domeniul istoriei naționale, Ion Heliade Rădulescu publică, în 1861, „Prescurtare de Istoria Românilor sau Dacia și România„. În 1869, apare ediția a doua sub titlul „Elemente de istoria românilor sau Dacia și România”.
Heliade este considerat întemeietorul teoriei literare românești (clasică la început, romantică mai apoi), în lucrarea sa „Regulile sau gramatica poeziei” fiind, în același timp, și îndrumător literar.
Ion Heliade-Rădulescu este membru fondator al Societății Academice Române (Academia Română) și primul președinte al acesteia (1867-1870). A demisionat în noiembrie 1869, în urma respingerii proiectelor sale ortografice.
Pe lângă activitatea de civilizare prin educație (a fondat ziarul ”Curierul românesc” și a dus o luptă neobosită pentru introducerea alfabetului latin – probabil motive ”întemeiate” pentru care casa lui din Colentina a fost în 1853 devastată de trupele țariste, în timpul ocupației de către acestea a Principatelor Române), I.H. Rădulescu a fost unul dintre fruntașii pașoptiști implicați în activitatea revoluționară în care au fost antrenate și forțele progresiste din Țările Române. Nefiind o coincidență, semnificativ este că autorul statuii sale de vis-a-vis de Universitate este tot un revoluționar, dar italian, Ettore Ferrari, fost locotenent al eroului Italiei în lupta pentru unificarea statală a peninsulei Giuseppe Garibaldi. 
Ferrari va mai realiza, la comanda statului român, încă o statuie, în 1887, la Constanța, de data aceasta reprezentându-l pe unul dintre ”cronicarii” lirici ai dacilor, Publius Ovidius ”Naso”.

Descriere tehnică

Dimensiuni: statuie: 2,5 m, soclu: 3,11 m
Material: statuie: marmură de Carrara, soclu: marmură de Carrara
Pe fațada soclului este sintetizată activitatea sa: „ Într-o viață de șaptezeci de ani, lucră cu mintea cu pana, cu vorba la cultura și înălțarea poporului român”;  Pe laterale sunt gravate titlurile ziarelor, revistelor și cărților pe care Heliade le-a editat: „Sburătorul”,  1843; „Teatrul român”, „Suvenirul”, 1826; „Măciașul și florile”, 1844, Gramatica română, 1828; Matematica, 1832; „ Curierul de ambe sexe”, 1835-1848