MonumentFor
politică de confidențialitate
Politica de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Monument For - Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public (în continuare "Monument For"), cu sediul social în Bucureşti, Str.

Polonă 24-26, sector 1, cod poştal 010503, Cod fiscal 42802522, Operatorul site-ului www.monumentfor.ro , declară că toate datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate în acord cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 67912016

- GDPR; Legea nr. 19012018).

Ce informaţii vă oferă această politică?

 1. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră;
 2. Cum folosim datele dumneavoastră;
 3. Dacă divulgăm datele dumneavoastră către altcineva;
 4. Ce drepturi aveţi în legătură cu datele

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră În mod normal, puteţi utiliza acest website fără să ne transmiteţi niciun fel de

informaţie cu caracter personal. Cu toate acestea, atunci când doriţi să beneficiaţi de

anumite secţiuni ale site-ului (ex. solicitare informaţii de interes public, creare cont) trebuie să colectăm anumite informaţii despre dumneavoastră pentru a vă putea oferi serviciile solicitate. Astfel, în funcţie de situaţie, putem prelucra o varietate de date, precum:

 • Solicitare informaţii de interes public

Atunci când doriţi să ne adresaţi o solicitare în baza Legii nr. 54412001 prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Nume, prenume, adresa fizică, adresa de e-mail, număr de telefon.

 • Newsletter

Atunci când ne solicitaţi să vă introducem în baza noastră de date pentru a primi informaţii privind organizarea de evenimente, proiecte etc. prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail.

 • Cont de utilizator

În situaţia în care vă creaţi cont pe intermediul websiteul nostru, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

Nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, parola.

Detaliile bancare oferite cu ocazia plăţilor online (achitarea biletelor) nu sunt prelucrate de către noi (pentru a afla mai multe informaţii privind modul în care sunt prelucrate aceste date, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate pusă la dispoziţie de către procesatorul de plăţi).

 • Cum folosim datele dumneavoastră
  • Solicitare informaţii de interes public

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public suntem nevoiţi să colectăm datele indicate la punctul 1.1.1. pentru a vă putea răspunde la solicitarea/solicitările  transmise.

 • Newsletter

Atunci când vă înregistraţi pentru a primi informaţii precum cele arătate la punctul

1.1.2. prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail în scopul furnizării informaţiilor.

 • Cont de utilizator

Informaţiile furnizate cu ocazia înregistrării sunt necesare pentru a vă crea contul şi pentru a avea acces complet la toate informaţiile siteului.

 • Alte scopuri

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră şi pentru următoarele scopuri: Oferirea de servicii în strânsă legătură cu obiectul nostru de activitate; Comunicarea cu dvs. prin e-mail, telefon etc.;

Îmbunătăţirea serviciilor şi sistemelor noastre în baza interesului nostru legitim;

Asigurarea protecţiei şi securităţii sistemelor noastre, detectarea şi prevenirea fraudei, soluţionarea diferitelor dispute etc.

Puteţi oricând să refuzaţi comunicările noastre prin accesarea linkului de dezabonare pe care îl regăsiţi în cuprinsul fiecărui e-mail.

Dacă sunteţi de acord cu prelucrarea unor anumite tipuri de date prin intermediul fişierelor de tip cookies, vom prelucra aceste date astfel cum am descris în informarea cookies.

1.3.         Transferul datelor către o terţă parte

Monument For nu transferă sau divulgă informaţiile dumneavoastră cu caracter personal unor terţe părţi, cu excepţia situaţiilor în car aceste divulgări de date sunt necesare pentru a vă putea oferi serviciile solicitate. ln situaţia în care suntem nevoiţi să divulgăm datele dumneavoastră, divulgarea are loc în baza interesului nostru legitim către furnizorii angajaţi de noi pentru a ne ajuta să ne desfăşurăm activitatea (ex. societăţi care se ocupă cu mentenanţa site-ului).

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră unor autorităţi publice, la solicitarea expresă a acestora şi dacă deţin un temei legal pentru a primi informaţiile; putem divulga datele şi în situaţia în care acest lucru este impus sau permis de lege.

2. Securitatea datelor şi perioada de stocare

 • Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizată, am implementat măsuri tehnice şi organizatorice menite să protejeze informaţiile pe care le colectăm online.

În cazul în care v-am dat (sau aţi ales) o parolă care vă permite să accesaţi anumite părţi ale site-ului nostru, sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii parolei.

Monument For se angajează să protejeze informaţiile cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în timp ce utilizaţi acest website.

Monument For a implementat un set de măsuri general acceptate de securitate pentru a proteja informatiile cu caracter personal împotriva pierderilor, distrugerilor, modificărilor, furturilor etc. În ciuda acestor precauţii, niciun sistem de securitate nu este infailibil, astfel că nu vă putem garanta că persoane neautorizate nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Mai mult, solicităm împuterniciţilor  (persoane care prelucrează datele în numele nostru) I furnizorilor de servicii (ex. cei care se ocupă de mentenanţa site-ului) să demonstreze conformitatea sistemelor lor cu GDPR.

 • Perioada de stocare a datelor

Prelucrăm şi stocăm datele dumneavoastră personale:

pentru întreaga perioadă cât deţineţi un cont pe siteul nostru;

pentru perioada necesară asigurării drepturilor şi obligaţiilor care decurg din contractul de cumpărare de bilete online;

pentru perioada impusă de lege (ex. documentele contabile, cum ar fi facturile emise de noi sunt arhivate conform legii timp de 1O ani);

un an pentru acordul modulelor de tip cookies sau până la retragerea consimţământului.

În situaţia în care nu vă oferim o perioadă exactă privind prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne bazăm pe următoarele principii:

Stocăm informaţiile doar atât timp cât avem nevoie de ele pentru activităţile menţionate;

Serviciile noastre sunt proiectate de aşa natură încât să nu stocăm datele dumneavoastră pentru o perioadă mai mare;

Respectăm întotdeauna termenele impuse de dispoziţiile legale;

Evaluăm riscurile de securitate prin raportare la folosirea şi stocarea datelor dumneavoastră;

Putem închide contul dumneavoastră creat pe site dacă nu-l folosiţi în ultimul an.

3. Drepturile dumneavoastră

 • Dreptul de a fi informat - aveţi dreptul de a fi informat la momentul colectării datelor;
 • Dreptul de acces - aveţi dreptul de a obţine de la noi, la cerere, informaţii despre prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • Dreptul la rectificare - aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor cu caracter Puteţi rectifica datele în orice moment din secţiunea "Contul meu", dacă sunteţi înregistrat.
 • Dreptul de ştergere ("dreptul de a fi uitat") - acest drept nu este unul absolut şi nu se aplică în cazul acelor date care ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale sau pentru protejarea intereselor noastre
 • Dreptul la restricţionarea procesării - puteţi solicita restricţionarea temporară a datelor de către Ne puteţi solicita să restricţionăm prelucrarea în cazul în care:

Contestați acuratețea datelor;

Prelucrarea este ilegală şi solicitaţi ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie ștearsă;

Datele trebuie păstrate pentru exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră;

 • Dreptul de a formula obiecţii - puteţi să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal în funcţie de situaţia dumneavoastră particulară. Spre exemplu, vă puteţi exercita acest drept prin utilizarea butonului de dezabonare din cuprinsul e­ mailurilor primite de la noi;
 • Drepturile legate de luarea deciziilor şi profilarea automată - Monument For nu prelucrează date în acest

4. Date de contact

 Dacă aveţi întrebări, sugestii sau solicitări referitoare la această politică, nu ezitaţi să ne contactaţi la datele de contact menţionate mai jos.

Monument For - Direcţia Generală de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de  For Public, cu sediul în Bucureşti, Str. Polonă nr. 24-26, sector 1, cod poştal 010503.

Adresă de e-mail: secretariat@monumentfor.ro

Persoana de contact: Veronica Ursu

Număr de telefon responsabil protecţia datelor: 021 318.37.67