MonumentFor
monumente
 
Gheorghe Panu
Busturi
Gheorghe Panu
Autor: Gheorghe Horvath
Anul amplasării: 1912
Cod LMI: B-III-m-B-20045
Cod DGAPMFP: 1041
Tip de proprietate: Disp. Primar General nr. 1685/1999
Localizare: Grădina Cişmigiu
Despre personalitatea reprezentată

Gheorghe Panu a fost considerat una dintre cele mai „stabile inteligențe” de la Junimea, unde a activat până prin anii 1881 - 1882. Între 1884-1886 a scos, la Iași, ziarul liberal-opoziționist „Lupta” (19 iulie 1884 – 30 noiembrie 1895), cu apariție de trei ori pe săptămână, care s-a impus foarte repede datorită condeiului său de mare gazetar. În 1890, în acest ziar va debuta ca scriitor marele Nicolae Iorga. Între 1886-1895, ziarul „Lupta” a continuat să apară inclusiv la București. 

În 1888, Gheorghe Panu și-a creat propriul partid, Partidul Democrat Radical, al cărui program prevedea negarea tuturor ideologiilor politice și a cărui principală armă era atacul fără cruțare al adversarului. Ca adept al radicalismului, a promovat republicanismul, votul universal, anti-dinasticismul, reforme agrare, impozit progresiv, regim vamal protecționist, restrângerea prerogativelor regale, drepturi pentru muncitori, juriu pentru delicte de presă etc.  A fost considerat un om cu viziuni înaintate pentru acele vremuri, un adevărat „semănător” pentru marile proiecte de țară ce aveau să vină (votul univesal, reforma agrară, drepturi colective pentru muncitori și țărani).
Gheorghe Panu
Despre monument

Bustul lui Gheorghe Panu din Cișmigiu a fost realizat de Gheorghe Horvath, sculptor care a realizat și bustul lui Vasile Lascăr.

Pe un soclu din piatră, de formă paralelipipedică, este amplasat un piedestal înalt, în forma unui trunchi de piramidă, de asemenea din piatră. Pe acest piedestal este așezat bustul lui Gheorghe Panu, reprezentat în postura unui semănător: cu mâna stângă își ține poala hainei și în mâna dreaptă îndepărtată de corp ține „semințele”. La baza piedestalului sunt reprezentate în bronz ziarul „Lupta” și principalele lucrări ale lui Gheorghe Panu, înconjurate de ramuri de laur.

Statuia, numită și „Semănătorul de idei”, a fost ridicată de ziarul „Adevărul” prin subscripție publică în anul 1912, în apropiere de  locul numit „la movilă” și iată că, de mai bine de o sută de ani, pe sub privirea lui severă și ușor dezamăgită, se perindă îndrăgostiți,  pensionari și uneori jurnaliști mânați de vreo ambiție obscură, către „cine știe ce deznodământ”.

Descriere tehnică

Dimensiuni: statuie: 0,92 m; soclu: 2,40 m;
Material: bronz / piatră;
Inscripție: GHEORGHE PANU 1848-1910 SEMANATOR DE IDEI, ZIARIST SI OM POLITIC