MonumentFor
monumente
 
Monumentul Aviatorilor (Eroilor Aerului)
Statui Monumentale
Monumentul Aviatorilor (Eroilor Aerului)
Autor: Iosif Fekete, Lidia Kotzebue
Anul amplasării: 1935
Cod LMI: : B-III-m-A-19953
Tip de proprietate: Dispoziția Primarului General al Mun. București nr. 1685/1999
Localizare: B-dul Aviatorilor / str. Ion Mincu

În anul 1923 a fost format un comitet pentru construirea Monumentului Aviatorilor din care au făcut parte: Prințul Carol al II-lea, prof. dr. Ion Cantacuzino, generalul Vasile Rudeanu, colonel medic aviator Victor Atanasiu, aviator Cornel Olănescu, aviator Mihai Oromolu. Comitetul a cerut inițial sculptorilor Ion Jalea, Alexandru Severin, Cornel Medrea și Ion C. Dimitriu-Bârlad să prezinte, contra cost, câte un proiect. Considerând însă că proiectele nu reprezentau spiritul sacrificiului aviatorilor, comitetul a lansat un concurs public cu premii totale în valoare de 40.000 de lei pentru construirea monumentului și a invitat mulți artiști, pictori, sculptorii să participe. La concurs au fost prezentate machetele realizate de 14 sculptori, acestea fiind expuse la Ateneul Român, în ziua de 2 iulie 1925, pentru a permite publicului să voteze în mod secret proiectul câștigător. Trei lucrări au fost premiate (Spiridon Georgescu, Lidia Kotzebue și Ion Schmidt-Faur) însă, și de această dată, comitetul nu a considerat niciuna din lucrări demnă de execuție. Demersurile întreprinse de comitet pentru realizarea monumentului de către un artist din străinătate însă au eșuat, astfel că, după doi ani, a fost aleasă în final macheta Lidiei Kotzebue, acceptându-se totodată ca aceasta să poată colabora și cu alți sculptori sau arhitecți pentru realizarea monumentului. 

În iulie 1927, pentru aprobarea finală a proiectului, comitetul i-a cerut Lidiei Kotzebue să realizeze o machetă la scara 1/4 până la 1 octombrie. Din lipsă de timp aceasta nu s-a putut materializa, astfel că pentru realizarea statuilor, Kotzebue s-a adresat sculptorului Ion Jalea. Acesta a refuzat însă oferta și l-a recomandat pe tânărul sculptor Iosif Fekete, astfel că la 27 octombrie 1927 comitetul a putut aproba definitiv lucrarea. 

Între anii 1928-1929 sculptorul Iosif Fekete a realizat cele patru sculpturi în argilă și le-a turnat în gips în mărime naturală. Pentru a reprezenta trupul Icarului a fost folosită o imagine a boxerului Joe Louis, prezent în acea perioadă la București, iar pentru cap a fost utilizată o imagine dintr-un album cu piloți renumiți. În 1930 lucrarea putea fi turnată în bronz, însă, dificultățile strângerii sumei necesare achiziționării materialelor și întârzierea stabilirii locului în care să fie amplasat monumentul au întârziat finalizarea lucrării. Statuile au fost turnate în bronz la Turnătoria V.V. Rășcanu din București, lucrarea fiind terminată abia în iunie 1935. (© Mircea Deac)

În ziua de 20 iulie 1935, Regele Carol al II-lea, prințul Nicolae, un pasionat aviator, și Marele Voievod de Alba Iulia Mihai au sosit în Gara Mogoșoaia la ora 10:25, venind de la Sinaia. Pe peron au fost întâmpinați de Ion Inculeț, ministrul de Interne, Eugen Titeanu, subsecretar de Stat la Ministerul de Interne, Nicolae Stăncescu, directorul general al Siguranței și colonelul Gabriel Marinescu. S-a format un convoi care a sosit în Piața Buzdugan puțin după ora 10:30. Erau de față două regimente de aviație, atașații militari ai Franței, Cehoslovaciei, Poloniei, Iugoslaviei și Bulgariei, guvernul condus de Gheorghe Tătărescu, precum și Alexandru Lapedatu, ministrul Cultelor și Artelor, Lydia Kotzebue, membrii Comitetului pentru construirea Monumentului Eroilor Aerului, preoți, generalul Stoicescu, comandantul Forțelor Aeriene, inginerul Nicolae Caranfil, subsecretar de Stat al Aerului din Ministerul Apărării Naționale, comandorul aviator Andrei Popovici, cavaler al Ordinului Virtutea Aeronautică, Alexandru Donescu, noul primar general al Capitalei, numeroși spectatori întâmplători. Generalul Stoicescu a dat raportul. Regele, însoțit de membrii Familiei Regale și de general, a trecut în revistă cele două regimente înșirate pe strada Ion Mincu și a urcat în tribuna oficială, alături de Guvern.

Înainte de a trage de cordonul tricolor, Regele - redevenit președinte al Comitetului, - a spus următoarele: "Inaugurăm, în această zi de sărbătoare și de reamintire a aviatorilor, monumentul prin care o țară întreagă se închină către aceia care, cu sacrificiul vieții lor, au întărit puterea noastră aeronautică și au ajutat la fala țării noastre. Această piatră și acest bronz să rămână veșnic ca o amintire, ca un semn al devotamentului și al credinței. Fie ca acei care, trecând pe această cale, vor privi acest monument, să-și înalțe sufletul, să-și întărească credința și să aibă și ei același simțământ pe care noi, acei care am luptat de la început pentru aeronautica noastră, îl avem: că în fiecare zi se face în această țară un pas înainte pe acest tărâm, pas care la noi este stropit cu sânge. Fac astăzi sburătorilor noștri urarea ca avântul și curajul lor să nu piară, ca programul aeronauticii să fie veșnic și în fiecare zi mai întărit. Fie ca aceste plăci de bronz, amintitoare a jertfelor, să se pună cât mai rar pe această piatră!".

Eroii aviatori aveau un monument comemorativ de o frumusețe poetică, dar Capitala se îmbogățise cu o operă de artă de înaltă valoare estetică, deschizătoare de drumuri pentru proiectele de înnoire și modernizare patronate de Carol al II-lea. 

Vizibili satisfăcuți de valoarea și de succesul de public al monumentului, în ziua de 30 septembrie 1935, Comitetul i-a mai mulțumit o dată artistei: "Doamnei Lidia general Kotzebue, București. Acum, când Monumentul Eroilor Aerului s-a inaugurat în prezența M.S. Regelui pe piața din Șoseaua Jianului, Comitetul de inițiativă apreciind că: 1) Domnia Voastră ați executat lucrarea la timp și apoi ați urmărit până la montarea ultimei piese de bronz pe soclu. 2) Deși prețul contractului a fost în raport cu lucrarea - 15 000 kg bronz - destul de avantajos, la urmă Domnia Voastră nu ați cerut o majorare de preț din cauză că s-a întârziat puțin lucrarea până la acordarea pieței de pe Șoseaua Jianu. 3) Acest monument înfrumusețează Capitala grație activității rodnice și de multe ori desinteresată a tuturor celor care au pus umărul la înfăptuirea lui. Comitetul vă aduce mulțumirile sale pentru aducerea la bun sfârșit a operei executate și vă promite la închiderea tuturor socotelilor o gratificație, care, dacă nu va corespunde efortului depus de Domnia Voastră, va fi ca o distincţiune". În numele Comitetului semna Victor Anastasiu. 

Nu se știe dacă autoarea reală și unică a Monumentului Eroilor Aerului, recunoscută ca atare de comanditari, a primit gratificația promisă. Cele câteva xerocopii anexate de Rostislav Kotzebue la sfârșitul albumului cu fotografii ale operelor mamei sale lămuresc doar problema paternității creației. Nici monografia dedicată falnicului monument de Victor Anastasiu nu face referire la gratificația promisă și, de altfel, pe deplin meritată.  (© Emanuel Bădescu)

Având o înălțime totală de 20 de metri, monumentul prezintă patru statui de bronz, dintre care trei sunt plasate pe soclu fiind denumite „Sacrificiul Eroilor Aerului”. Alături stau plăcile comemorative cu 181 de nume de aviatori căzuți. Privind din față, de la stânga la dreapta, figurile sunt reprezentate în diferite ipostaze. Cea din stânga este rezemată de obelisc. Mâna stângă este lăsată în jos, permițând observarea musculaturii corpului, în timp ce mâna dreaptă este ridicată spre cer, dezvăluind aripa de Icar. Poziția contorsionată a figurii din mijloc, cu fiecare mușchi al corpului încordat reprezentând suferința aviatorului căzut, o transformă într-un Laocoon modern. Figura din dreapta este căzută, capul odihnindu-i-se pe umăr.

Atracția principală este figura din vârful obeliscului denumită „Victoria Aviației”, un Icar înalt de 5 metri. Având aripile întinse, el pare pregătit să își ia zborul. Inspirația pentru corpul aviatorilor pare să fi fost boxerul american Joe Louis, care fusese prezent la București în acea perioadă. Astfel, dacă statuile reprezintă idealizări, corpurile lor au o inspirație reală. Amplasamentul din intersecția circulară îi oferă monumentului vizibilitate maximă, întreaga serie de elemente ale sale putând fi admirate.

Dacă soclul se poate înscrie clar în limbajul Art Deco datorită formei de zigurat, statuile în sine sunt la limita acestui stil, amintind de expresionismul rusesc cu care Kotzebue avea contact. Drapajul ondulat al statuilor, cu motiv de trei, este tipic Deco. Aceste figuri preced operele din București ale lui Ivan Mestrovic, de o monumentalitate asemănătoare.

 Descriere tehnică

Dimensiuni:

  • statuie: 5,0 m în greutate de 5,0 t
  • obelisc: 8,0 m
  • soclu: 2,20 m
  • postament: 1,50

Material:

  • statuie: bronz
  • obelisc + soclu + postament: piatră de Banpatock (Banpotoc) din Munţii Apuseni

Despre autor

Lidia Kotzebue (1885 – 1944) a fost o sculptoriță de origine rusă.  În urma căsătoriei cu un general al armatei ruse (alb-gardist) este nevoită să se refugieze mai întâi în Basarabia și apoi se va stabili la București. Atelierul său situat în nordul Capitalei, în localitatea Moara Domnească, mai exista în anii ’70 ai secolului trecut. Operele sale au avut priză la public, cele prezentate în cadrul Saloanelor Oficiale ale Ministerului Artelor la care a participat (în anii 1924, 1926 și 1930, în 1926 reușind să organizeze și o expoziție personală), vânzându-se aproape imediat. Creația a constat din compoziții cu subiect divers și portrete, artista reușind să înfățișeze cu măiestrie și uimitoare putere de sugestie trăirile și senzațiile personajelor reprezentate. Ulterior, creațiile sale au fost reproduse pe o seamă de cărți poștale ale vremii. Cea mai importantă operă a sa o reprezintă Monumentul Aviatorilor, unde a colaborat cu Iosif Fekete.

Iosif Fekete sau Iosif Fekete Negrulea (1903 – 1979) a fost un sculptor român de origine maghiară. A urmat cursurile Școlii de Belle Arte din București unde la sculptură a fost îndrumat de mari maeștri precum Dimitrie Paciurea, Ion Jalea și Fritz Storck. Stilul lucrărilor sale este puternic influențat de stilizările de factură modernistă. Opera sa cuprinde portrete, reliefuri, monumente funerare și alegorii. Din 1935 a fost membru al Societății ”Tinerimea Artistică”.