MonumentFor
monumente
 
Monumentul Eroilor Sanitari
Ansambluri și Grupuri Statuare
Monumentul Eroilor Sanitari
Autor: Raffaello Romanelli
Anul amplasării: 1932
Cod LMI: B-III-m-B-19955
Cod DGAPMFP: 5005
Tip de proprietate: Disp. Primar General nr. 1685/1999
Localizare: Bd. Eroilor Sanitari/Splaiul Independenţei
Particularitatea sa este dată de natura eroilor comemorați, medici și asistenți – rămași de multe ori anonimi și fiind considerați personal auxiliar, chiar de rangul doi ca importanță în desfășurarea conflictelor, deși, prezența lor s-a dovedit de-a lungul timpului indispensabilă, influențând covârșitor de cele mai multe ori rezultatele bătăliilor.
Autorul monumentului, Rafaello Romanelli, a realizat monumentul sub forma unei construcții masive, având alura unui mic mausoleu, ornat cu basoreliefuri și altoreliefuri de profunzime, iar elementul central a fost încununat cu o compoziție alegorică, fiind caracterizat de grandilocvență, apelând atât la emoție, cât și la rațiune. 
Sculptorul a fost agreat de Casa Regală a României, el fiind autorul majorității monumentelor de la Castelul Peleș și a decorațiilor sculpturale din grădina Palatului.
Tributară stilului neoclasic, creația sculptorului italian se remarcă prin acuratețea liniilor și încercarea de individualizare a personajelor redate (în ceea ce privește alto și basoreliefurile) cât și de hiperbolizarea apoteotică a semnificației sacrificiului eroilor sanitari (în ceea ce privește compoziția alegorică din vârful monumentului). Interesant este că masivitatea monumentului rezidă atât din volumul mare al soclului prismatic luat ca întreg, având o amprentă la sol foarte lată, mărită, cât și de volumele paralelipipedice de colț (care ar fi putut constitui postament pentru alte reprezentări alegorice, cum se realizase cu aproape zece ani mai înainte la monumentul funerar închinat soldatului erou Victor Ioachimovici în Cimitirul Bellu Militar), dar și de cele patru coloane scurte din vârful construcției, care susțin plinta pe care este așezată alegoria. Capitelurile patrulatere compozite ale acestor coloane posedă decorații stilizate, în manieră bizantină.
Soclul din marmură, format din trepte înalte suprapuse, prezintă la al treilea nivel un brâu de altoreliefuri cu scene din activitatea sanitarilor pe câmpul de luptă sau în sălile spitalelor de campanie. Pe latura principală se află personajul feminin central, o femeie în uniformă de soră de caritate. De pe această a treia treaptă a postamentului pornesc 4 coloane care susțin un platou din aceeași marmură alb-gălbuie, platou purtător al unui grup statuar, de bronz, cu 3 personaje: un erou căzut, gol, copleșit de suferință, un personaj feminin simbolic, purtând o sabie și o cunună și un ostaș sanitar care așteaptă să primească pe frunte însemnul gloriei cucerite în luptă.
Brâul cu altoreliefuri, care înconjoară soclul pe cele 4 laturi, surprinde scene din activitatea personalului sanitar pe front sau în spitalele de campanie - brancardieri pe câmpul de luptă adună răniți, un grup de chirurgi militari operând, un sanitar care dă unui soldat rănit să bea apă, o soră de caritate pansează un rănit, un spital de campanie.
Se presupune că personajul feminin îmbrăcat în uniformă de soră de caritate ar fi Regina Maria a României.
Unul dintre panourile basorelief de bronz de pe Monumentul Eroilor Sanitari din București, constituie o elegie adusă Familiei Regale a României, fiind reprezentați Regina Maria ca soră sanitară, Prințul Nicolae al României în uniformă de cadet și Principesa Elisabeta de România, de asemenea, ca infirmieră. 
Basorelieful prezintă o scenă din anul 1917, în una din cele mai grele perioade ale Primului Război Mondial pentru România, când suportul moral al Familiei Regale și vizitele în spitalele de campanie ale Reginei Maria și ale Altețelor Sale prinți și prințese au fost esențiale pentru menținerea moralului în acele zile de cumpănă.
Basoreliefurile au supraviețuit comunismului deoarece nu sunt menționate nume pe ele, iar oficialii comuniști au crezut că sunt scene generale de război, lăsându-le la locul lor.

Descriere tehnică

Dimensiuni: statuie: 2,0 m; soclu: 7,0 m
Material: statuie: bronz; soclu: beton placat cu travertin
Monument turnat în 1932 la E. Tomat & Co
Inscripție: "EROILOR SANITARI - 1916 -1920"