MonumentFor
noutăți
 
Achiziții publice
 
2022-11-18
Invitație de participare pentru achiziția de Servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru ”Monumentul de for public Mausoleu - Memorialul Eroilor Neamului și HEMICICLU din Parcul Carol I
Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public invită toți operatorii economici interesați să depună oferte în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului de ”Servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru ”Monumentul de for public Mausoleu - Memorialul Eroilor Neamului și HEMICICLU din Parcul Carol I”, conform documentației atașate.
Documente Adiționale