MonumentFor
noutăți
 
Achiziții publice
 
2022-05-12
Invitație de participare pentru achiziția serviciilor de organizare eveniment Statui Vii la Romanian Design Week 2022
Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public invită toți operatorii economici interesați să depună oferte în cadrul procedurii proprii de atribuire a contractului de servicii având ca obiect Organizare eveniment Statui Vii la Romanian Design Week 2022, conform documentației atașate.
Documente Adiționale