MonumentFor
culte
 
Biserica Sfânta Vineri – Herasca
Culte
Biserica Sfânta Vineri – Herasca
Anul realizării: Clădită în anul 1645
Localizarea monumentului: str. Olteni, f.n., sectorul 3.
Biserica cu hramul Sfânta Vineri - Herasca a fost clădită în anul 1645 în vremea domniei lui Matei Basarab și reclădită la începutul secolului XIX în forma ce va dăinui până la demolare

Biserica Sfânta Vineri – Herasca

Biserica cu hramul Sfântul Ilie

Biserica cu hramul Sfânta Vineri – Herasca a fost clădită în anul 1645 în vremea domniei lui Matei Basarab și reclădită la începutul secolului XIX în forma ce va dăinui până la demolare.

Vechea biserică făcea parte din grupul celor 20 de biserici demolate în timpul regimului comunist. Toate aceste edificii de cult erau monumente istorice ctitorite între secolele XVII – XIX, cu o mare valoare artistică. Din nefericire, aceste monumente demolate nu mai apar pe lista monumentelor istorice fiind declasate.

Biserica Sfânta Vineri - Herasca
Adresă: strada Olteni, f.n., sectorul 3.

Pe locul bisericii demolate în 1987 din rațiuni de urbanism acum se află un bloc, dar în apropiere s-a construit în anii din urmă o nouă biserică, după planurile de arhitectura a bisericii vechi, pe fosta moşie a generalului Constantin Herescu-Năsturel, ctitorul primei biserici cu acest hram din Capitală.

Biserica Sfânta Vineri - Herasca
Iconostasul originar a fost salvat și descoperit recent în Biserica Sfântul Nicolae a Mănăstirii Cernica.

Intervențiile propuse în proiectul de conservare - restaurare au în vedere demontarea iconostasului din biserica de la Cernica, restaurarea acestuia și remontarea lui în actuala biserică Sf. Vineri Herasca.

Iconostasul datat 1839 este compus dintr-un șir de patru registre cu icoane pictate pe lemn acoperite de ferecături de argint și înconjurate de o bogată sculptură în altorelief. Stilurile combină în maniera eclectică a mijlocului de secol XIX neoclasicismul târziu cu accente baroc.

Pictura icoanelor realizată în tehnica ulei pe panou de lemn se încadrează în stilul realist occidental cu influențe baroce. Panourile icoanelor sunt încadrate de rame aurite sculptate bogat cu elemente floral -vegetale, elemente geometrice sau drapaje.

Pictura iconostasului acoperită de ferecături necesită intervenții de urgență cu scopul conservării optime și pentru punerea în valoare după montarea în noul lăcaș de cult.

Sursă: Proiectant de specialitate: S.C. DANART IMPORT EXPORT S.R.L.

Restaurarea și strămutarea iconostasului bisericii Sf. Vineri - Herasca, București, 2017

Biserica Sfânta Vineri - Herasca
Biserica Sfânta Vineri - Herasca
Restaurarea iconostasului - 2021
Capiteluri, colonete și decorațiuni vegetale din structura sculptată a iconostasului, în timpul lucrărilor de conservare - restaurare 2021 (detalii)

Documentație fotografică:
Nicolae Catrina, specialist conservare-restaurare pictură pe lemn și lemn policrom
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu